Giá trị định giá Đất đường Đường Số 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

32,974,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
26,379,392 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
36,271,664 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
46,918,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)