Giá trị định giá Đất đường Đường Số 16A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

59,461,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
47,569,520 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
65,408,090 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
46,467,420 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 16A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)