Giá trị định giá Đất đường Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

58,899,690 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
47,119,752 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
64,789,659 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
41,956,020 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)