Giá trị định giá Đất đường Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

53,636,820 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
42,909,456 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
59,000,502 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
41,956,020 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)