Giá trị định giá Đất đường Đường Số 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

53,475,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
42,780,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
58,822,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
41,956,020 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)