Giá trị định giá Đất đường Đường Số 4A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

40,106,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
32,085,120 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
44,117,040 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
46,016,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 4A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)