Giá trị định giá Đất đường Đường Số 41, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

35,546,100 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
28,436,880 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
39,100,710 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
40,444,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 41, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)