Giá trị định giá Đất đường Đường Số 33, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

79,218,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
63,374,640 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
87,140,130 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
110,243,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 33, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)