Giá trị định giá Đất đường Đường Số 7, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

110,500,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
88,400,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
121,550,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
109,193,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 7, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)