Giá trị định giá Đất đường Bế Văn Cấm, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

108,000,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
86,400,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
118,800,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
100,794,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bế Văn Cấm, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)