Giá trị định giá Đất đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

226,150,650 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
180,920,520 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
248,765,715 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
103,944,060 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)