Giá trị định giá Đất đường Phan Huy Thực, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

113,068,890 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
90,455,112 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
124,375,779 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
103,944,060 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phan Huy Thực, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)