Giá trị định giá Đất đường Đường Số 3, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

23,460,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
18,768,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
25,806,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
28,823,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 3, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)