Giá trị định giá Đất đường Đường D11, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

31,687,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
25,349,856 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
34,856,052 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
27,692,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường D11, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)