Giá trị định giá Đất đường Đường D4, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

33,627,360 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
26,901,888 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
36,990,096 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
29,388,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường D4, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)