Giá trị định giá Đất đường Đường D2, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

32,657,340 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
26,125,872 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
35,923,074 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
28,540,580 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường D2, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)