Giá trị định giá Đất đường Lã Xuân Oai, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

50,851,180 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
40,680,944 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
55,936,298 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
26,562,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lã Xuân Oai, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)