Giá trị định giá Đất đường Đường Số 13, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

47,666,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
38,133,056 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
52,432,952 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
87,767,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 13, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)