Giá trị định giá Đất đường Đường Số 1A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

111,330,940 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
89,064,752 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
122,464,034 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
82,704,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 1A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)