Giá trị định giá Đất đường Đường Số 6B, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

114,635,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
91,708,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
126,098,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
85,235,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 6B, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)