Giá trị định giá Đất đường Đường Số 4A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

115,099,860 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
92,079,888 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
126,609,846 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
86,079,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 4A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)