Giá trị định giá Đất đường Đường Số 1E, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

112,319,210 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
89,855,368 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
123,551,131 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
81,860,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 1E, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)