Giá trị định giá Đất đường Đường Số 10, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

93,500,340 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
74,800,272 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
102,850,374 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
109,457,220 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 10, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)