Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Xiển, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

23,750,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
19,000,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
26,125,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
26,845,100 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Xiển, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)