Giá trị định giá Đất đường Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

48,050,890 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
38,440,712 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
52,855,979 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
43,760,580 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)