Giá trị định giá Đất đường Khuất Văn Bức, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

14,366,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
11,493,152 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
15,803,084 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
16,971,310 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Khuất Văn Bức, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)