Giá trị định giá Đất đường Hưng Nhơn, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

26,205,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
20,964,736 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
28,826,512 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
17,136,080 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hưng Nhơn, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)