Giá trị định giá Đất đường Cao tốc, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

24,750,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
19,800,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
27,225,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
16,312,230 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Cao tốc, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)