Giá trị định giá Đất đường Hưng Nhơn Bầu Gốc, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

17,669,950 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
14,135,960 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
19,436,945 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
16,641,770 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hưng Nhơn Bầu Gốc, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)