Giá trị định giá Đất đường Bờ bao xóm Hồ, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

15,465,820 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
12,372,656 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
17,012,402 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
15,488,380 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bờ bao xóm Hồ, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)