Giá trị định giá Đất đường Hoàng Hoa Thám, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

94,448,940 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
75,559,152 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
103,893,834 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
101,340,060 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hoàng Hoa Thám, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội)