Giá trị định giá Đất đường Tản Đà, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

102,158,100 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
81,726,480 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
112,373,910 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
101,340,060 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tản Đà, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội)