Giá trị định giá Đất đường Hà Trì, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

103,575,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
82,860,720 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
113,933,490 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
101,340,060 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hà Trì, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội)