Giá trị định giá Đất đường Lê Lợi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

112,746,060 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
90,196,848 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
124,020,666 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
97,365,940 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Lợi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội)