Giá trị định giá Đất đường Lê Lai, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

114,406,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
91,525,280 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
125,847,260 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
94,385,350 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Lai, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội)