Giá trị định giá Đất đường Hiệp Thành 6, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

29,397,060 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
23,517,648 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
32,336,766 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
42,595,740 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hiệp Thành 6, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)