Giá trị định giá Đất đường Đường D8, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

15,035,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
12,028,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
16,538,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
27,410,260 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường D8, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)