Giá trị định giá Đất đường Đường 5, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

28,392,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
22,713,600 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
31,231,200 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
39,953,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường 5, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)