Giá trị định giá Đất đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

52,250,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
41,800,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
57,475,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
36,496,150 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)