Giá trị định giá Đất đường D8, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

46,373,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
37,098,640 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
51,010,630 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
36,496,150 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (D8, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)