Giá trị định giá Đất đường Đường Số 297, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

52,914,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
42,331,392 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
58,205,664 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
36,880,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 297, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)