Giá trị định giá Đất đường Xa Lộ Hà Nội, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

49,411,950 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
39,529,560 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
54,353,145 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
40,337,850 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Xa Lộ Hà Nội, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)