Giá trị định giá Đất đường Đường 21, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

32,680,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
26,144,768 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
35,949,056 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
39,953,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường 21, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)