Giá trị định giá Đất đường Đường 10, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

31,497,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
25,198,320 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
34,647,690 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
40,337,850 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường 10, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)