Giá trị định giá Đất đường Đỗ Quyên, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

43,801,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
35,041,344 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
48,181,848 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
44,747,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đỗ Quyên, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)