Giá trị định giá Đất đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

86,712,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
69,369,600 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
95,383,200 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
95,378,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đinh Tiên Hoàng, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội)