Giá trị định giá Đất đường D3, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

44,086,350 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
35,269,080 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
48,494,985 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
45,177,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (D3, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)