Giá trị định giá Đất đường Châu Thới, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

117,570,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
94,056,480 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
129,327,660 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
193,687,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Châu Thới, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)