Giá trị định giá Đất đường C7C, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

36,958,480 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
29,566,784 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
40,654,328 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
87,767,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (C7C, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)