Giá trị định giá Đất đường Xóm Đầy, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

39,110,820 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
31,288,656 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
43,021,902 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
32,676,140 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Xóm Đầy, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh)